Inhuurdesk Zuid-Holland Bereikbaar

Ik ben een

Professional

Inschrijven

Ik ben een

Leverancier

Inschrijven
Openstaande opdrachten

Mobiliteitsadviseur

Start date
01/11/2023
End date
31/12/2024
Hours
16
Klant
Zuid-Holland Bereikbaar
Aanvraagnummer
SRQ168852

Binnen het project Korte Termijn Aanpak A15 (KTM A15) werk je in een team aan de doorstroming van de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) heeft daar de… more

16
01/11/2023
28/09/2023
31/12/2024
Zuid-Holland Bereikbaar
SRQ168852

Service designer

Start date
15/10/2023
End date
14/10/2024
Hours
14
Klant
Zuid-Holland Bereikbaar
Aanvraagnummer
SRQ168405

Wil je een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en mobiliteitstransitie in Zuid Holland? Dan hebben we plek voor jou! Zuid-Holland Bereikbaar (ook wel ZHB genoemd) zoekt een social-(of service-)designer/(web)fixer voor… more

14
15/10/2023
11/09/2023
14/10/2024
Zuid-Holland Bereikbaar
SRQ168405

Coördinator Bezoekersaanpak

Start date
15/10/2023
End date
14/10/2024
Hours
6
Klant
Zuid-Holland Bereikbaar
Aanvraagnummer
SRQ168404

Wil je een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en mobiliteitstransitie in Zuid Holland? Dan hebben we plek voor jou! Zuid-Holland Bereikbaar (ook wel ZHB genoemd) zoekt een coördinator voor een… more

6
15/10/2023
11/09/2023
14/10/2024
Zuid-Holland Bereikbaar
SRQ168404

De Verkeersonderneming naar Zuid-Holland Bereikbaar
Per 1 januari 2022 zijn De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en BEREIK! opgegaan in de nieuwe samenwerking Zuid-Holland Bereikbaar. Binnen Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid van Zuid-Holland.

Zuid-Holland bereikbaar heeft als doel de bereikbaarheid van de de regio Zuid-Holland Zuid te verbeteren.

Zuid-Holland bereikbaar is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.

Er zijn vijf belangrijke redenen voor deze samenwerking:

• Gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken.
• Het versterken en optimaliseren van het (gebruik) van de infrastructuur in en om Rotterdam en het reduceren van de filedruk door een doelgerichte vraagbeïnvloeding.
• Het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken: oplossingen die de samenwerkingspartijen afzonderlijk niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
• Samenwerking: publiek-publiek, publiek-privaat, privaat-privaat en publiek-privaat-people. Nieuwe oplossingen landen bij voorkeur in de markt (privaat) of bij een wegbeheerder (publiek).
• Bijdragen aan een duurzame gedragsverandering.


Met deze digitale Inhuurdesk bieden wij zelfstandige professionals en leveranciers de mogelijkheid mee te dingen naar tijdelijke inhuuropdrachten van De Verkeersonderneming. De Inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Hiermee voldoet de inhuur van De Verkeersonderneming aan de Europese Aanbestedingscriteria en krijgen alle marktpartijen gelijke kansen.

Zelfstandige professionals en leveranciers kunnen zich eenvoudig inschrijven en reageren op aanvragen. Een eventuele bestaande registratie op de Inhuurdesk betekent niet dat u automatisch toegelaten wordt in het DAS. U dient zich hiervoor apart aan te melden door in de Inhuurdesk te klikken op Dynamische Aankoop Systemen.

Voor het aanmelden bij het DAS is het UEA formulier verplicht. Meer informatie over het invullen van het UEA kunt u hier terugvinden.

Voor het gebruik van en deelname aan de Inhuurdesk gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van De verkeersonderneming en de gebruikersvoorwaarden van de Inhuurdesk.

Inloggen