Adviseur Verkeersmanagement Junior

Location
Rotterdam Boompjes
Start date
01/09/2022
End date
28/02/2023
Hours
18

Zuid-Holland Bereikbaar
SRQ
SRQ161394
Share this request:

Rol: Adviserend/uitvoerend
Waar: Team Programmering & Verkeersmanagement Zuid Holland Bereikbaar Kernactiviteit: Het monitoren, evalueren en verbeteren van het Operationeel VerkeersManagement-proces (OVM-proces) binnen Zuid Holland Bereikbaar.
Aansturing door: Portefeuillehouder Programmering & Verkeersmanagement (PVM) Datum: December 2021

Hoofdtaken:
• In samenwerking zorgdragen voor de benodigde, relevante en valide informatie over het OVM-proces.
• Het (laten) opstellen van scenario’s en evaluatiestudies.
• Analyseren en beoordelen van de werking van scenario’s en in samenwerking signaleren van de kansen voor nieuwe scenario’s.
• Het doen van voorstellen voor aanpassingen van hinder-, spits- en incidentscenario’s op basis van inzetervaringen, voor het opstellen van nieuwe, het regelmatig herijken van scenario’s of beëindigen van verouderde scenario’s.
• Het uitwerken van spits-, hinder- en incidentscenario’s en invoeren in de relevante systemen.
• Zorgdragen voor een goed beheer van scenario’s en opstellen en invullen van KPI’s.
• Inrichten en uitvoeren van een periodiek evaluatieproces op de inzet-ervaringen en scenario’s.
• Het leveren van een bijdrage aan het (verkeerskundig) reviewen van verkeersregelscenario’s.
• Het leiden of deelnemen aan (evaluatie-)projecten en het coördineren of uitvoeren/implementeren daarvan (bijv. Netwerk Knelpuntsanalyse) • Het adviseren over bovengenoemde onderwerpen binnen ZHB en zorgdragen voor kennisoverdracht.
• Stimuleren van de samenwerking met de adviseurs Verkeersmanagement en de adviseurs RegioRegie/Programmering.

Adviestaken Junior Adviseur VM (0,5): inhuur
Algemeen:
In samenwerking zorgdragen voor de benodigde, relevante en valide informatie over het OVM-proces.
Stimuleren van de samenwerking met de adviseurs Verkeersmanagement en de adviseurs RegioRegie/Programmering.

Scenario’s:
Inventarisatie Scenariobeheer: Zorgdragen voor een goed beheer van scenario’s door vullen van KPI’s.
Updaten van scenario’s en invoeren in relevante systemen.
Het uitwerken van spits-, hinder- en incidentscenario’s en invoeren in de relevante systemen.

Advisering:
Monitoring evaluatie

Systemen:
(Digitalisering) Regelscenario’s: invoer in systemen

 

Zuid-Holland Bereikbaar

Inschrijven
Rotterdam Boompjes
18
01/09/2022
26/07/2022
28/02/2023
Zuid-Holland Bereikbaar
SRQ161394
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Rotterdam Boompjes
01/09/2022
28/02/2023
18

Rol: Adviserend/uitvoerend
Waar: Team Programmering & Verkeersmanagement Zuid Holland Bereikbaar Kernactiviteit: Het monitoren, evalueren en verbeteren van het Operationeel VerkeersManagement-proces (OVM-proces) binnen Zuid Holland Bereikbaar.
Aansturing door: Portefeuillehouder Programmering & Verkeersmanagement (PVM) Datum: December 2021

Hoofdtaken:
• In samenwerking zorgdragen voor de benodigde, relevante en valide informatie over het OVM-proces.
• Het (laten) opstellen van scenario’s en evaluatiestudies.
• Analyseren en beoordelen van de werking van scenario’s en in samenwerking signaleren van de kansen voor nieuwe scenario’s.
• Het doen van voorstellen voor aanpassingen van hinder-, spits- en incidentscenario’s op basis van inzetervaringen, voor het opstellen van nieuwe, het regelmatig herijken van scenario’s of beëindigen van verouderde scenario’s.
• Het uitwerken van spits-, hinder- en incidentscenario’s en invoeren in de relevante systemen.
• Zorgdragen voor een goed beheer van scenario’s en opstellen en invullen van KPI’s.
• Inrichten en uitvoeren van een periodiek evaluatieproces op de inzet-ervaringen en scenario’s.
• Het leveren van een bijdrage aan het (verkeerskundig) reviewen van verkeersregelscenario’s.
• Het leiden of deelnemen aan (evaluatie-)projecten en het coördineren of uitvoeren/implementeren daarvan (bijv. Netwerk Knelpuntsanalyse) • Het adviseren over bovengenoemde onderwerpen binnen ZHB en zorgdragen voor kennisoverdracht.
• Stimuleren van de samenwerking met de adviseurs Verkeersmanagement en de adviseurs RegioRegie/Programmering.

Adviestaken Junior Adviseur VM (0,5): inhuur
Algemeen:
In samenwerking zorgdragen voor de benodigde, relevante en valide informatie over het OVM-proces.
Stimuleren van de samenwerking met de adviseurs Verkeersmanagement en de adviseurs RegioRegie/Programmering.

Scenario’s:
Inventarisatie Scenariobeheer: Zorgdragen voor een goed beheer van scenario’s door vullen van KPI’s.
Updaten van scenario’s en invoeren in relevante systemen.
Het uitwerken van spits-, hinder- en incidentscenario’s en invoeren in de relevante systemen.

Advisering:
Monitoring evaluatie

Systemen:
(Digitalisering) Regelscenario’s: invoer in systemen

 

Inloggen